Pontech > ГИС Технологии и Решения

ГИС Технологии и Решения

GIS Technology and Solutions

Понтех е Златен Партньор и дистрибутор на Шнайдер Електрик.

Понтех е лидер на пазара за ГИС технологии и решения.

Какво предлагаме?

Ние доставяме скалируеми, дистрибутирани ГИС решения базирани на ArcGIS/ArcFM платформа, геометрични и ютилити мрежи, Oracle/SQL Server/PostgreSQL бази данни.

  • Внедряване на професионален софтуер за предприятия, включително и софтуер с отворен код.
  • Разработка на декстоп, уеб и мобилни приложения.
  • Геобази данни – моделиране, проектиране, внедряване, миграция и администриране
  • Архитектура и разработка на допълнителни инструменти и разширения.
  • ГИС данни – back-office (методика, обработка, верификация, импорт, експорт, конверсия, анализи).
  • Интеграция със съществуващи информационни решения и системи – SAP, SCADA, WorkForce Management и други.
  • ГИС анализи и модели – изготвяне, тематични карти.
  • Поддръжка
  • Консултантска дейност, бизнес анализи.

uGIS дава възможност на компаниите да използват само това, от което се нуждаят, без допълнителни разходи.

uGIS

uGIS е наш собствен продукт, който има за цел да разрешава проблеми в движение, което спестява пари и подготвя нашите клиенти за бъдещето. Това е лека, изключително адаптивна платформа, изградена върху софтуер с отворен код.