Pontech > Управление на Проекти

Управление на Проекти

Помагайки на нашите клиенти да осъществат връзка между хората, процесите и различните технологии, нашият екип от сертифицирани проект мениджъри може да изпълняват цялостни ИТ и консултантски проекти.

Project Management

Какво предлагаме?

Управление на:

  • Проектна документация и администрация
  • Проектна карта, бюджет, рискове, обхват, комуникация и интеграции
  • Комуникация със заинтересовани страни и ключови потребители
  • Научени уроци и най-добри практики в отрасъла

Концепция за „Усъвършенствана Автоматизация на Мрежата“

  • Концепцията за „Усъвършенствана Автоматизация на Мрежата“ е в отговор на новата енергийна бизнес среда, създадена в резултат на новите енергийните политики, както на местно, така и на ниво ЕС. В отговор на енергийните регулации, технологичния напредък, както и промените в поведението и очакванията на клиентите.Компаниите трябва да приложат нови идеи и подходи, за да бъдат в крак с тенденциите на пазара. Новата концепция не е нещо строго определено. По-скоро е пътна карта за подобряването гъвкавостта на една компания, засягайки до известна степен всичко отвътре. ИТ, ОТ, данни, процеси и организация. Изпълнението ѝ е дълъг, скъп и дълъг процес. Въпреки това, без нея, едно електроразпределително дружество няма да може да поддържа качествено електроразпределение.

Концепцията обхваща:

  • ИТ архитектура – Оптимално портфолио от ИТ системи в подкрепа на бизнеса и управлението на решения с минимално застъпване и минимални изменения.
  • OT инфраструктура – Управление на мрежата и събиране на данни
  • Управление на данните – Цифровизацията на бизнеса създава огромно количество данни и изисква качество на данните.
  • Управление на промените – Все по-важен процес за поддържане на системите, колкото е възможно по-стандартни и в крайна сметка за следене на промените.
  • Процеси и организация – С увеличаващият се брой на ИТ системите и засилване на зависимостта от тях, модифицирането им не е правилният начин. Компаниите трябва да променят своите процеси и организация, за да могат да приложат индустриалните стандарти. Само тогава достъпът до нови версии, които отразяват промените на пазара ще  могат да се прилага бързо и без смущения на основния бизнес.