Pontech > ADMS

ADMS

Като доверен и дългосрочен партньор на Schneider Electrics, ние имаме задълбочени знания за усвояване и внедряване на Усъвършенствани системи за управление на разпределението (ADMS) технология с цел да помогнем на компаниите за комунални услуги да се справят с предизвикателствата на 21ви век.

Понтех е Златен Партньор и дистрибутор на Шнайдер Електрик.

Усъвършенстваните системи за управление на разпределението (ADMS) са сред инструментите, към които разпределителните дружества сега се обръщат за помощ при управлението на огромния обем данни, характерен за цифровизираните мрежи. ADMS е с една стъпка пред системите в реално време: това е платформа, която подобрява осведомеността за мрежата, подпомагайки вземането на решения от диспечерите при извършване на ежедневната работа, както и подобрени приложения за подобряване на оперативната ефективност.

 

Тези системи имат няколко предимства:

  • Мониторинг, контрол и оптимизиране на работата на разпределителната мрежа.
  • Анализ и управление на разпределените енергийни ресурси.
  • Намаляване на натоварването на мрежата, ефективно използване на активите, мрежова ефективност и надеждност.
  • Проактивно и безопасно насочване на операторите по време на възстановителни дейности, свързани с бури и прекъсвания.