Pontech > Helpdesk Услуги

Helpdesk Услуги

Грижим се клиентите ни да бъдат обслужени правилно.

Доброто обслужване на клиентите гарантира дълготрайни бизнес отношения.

От индивидуална потребителска поддръжка до поддръжка на сложни ИТ системи и бизнес процеси. Нашите опитни агенти на Helpdesk са безценни в подкрепата на своите клиенти и улесняването на ежедневната работа.

 

Функционалности:

 

  • Управление на инциденти
  • Управление на заявки
  • Управление на заявки за промяна
  • Измерване на качествени и количествени параметри
  • Отчетност