Pontech > SAP Системи и Бизнес Консултиране

SAP Системи и Бизнес Консултиране

Нашият екип има над 10 години опит в успешното внедряване, разработване на комплексен технически дизайн и поддръжка на SAP IS-U, включва опитни програмисти, консултанти и проектни мениджъри.

SAP Systems and Business Consulting

Понтех е лидер на пазара за SAP решения. Какво предлагаме?

 • Внедряване и архитектура на решенията
 • Функционална и техническа поддръжка
 • Оптимизиране на цялостните технически решения и бързо усвояване на SAP технологиите
 • Интеграция с други системи
 • Функционално обучение за крайни потребители

Понтех има над 10 години опит сферата на SAP Industry Solution for Utilities (IS-U) и експертност в следните функционални области:

 • Управление на Основни данни – Master Data Management
 • Таксуване и фактуриране – Billing and Invoicing
 • Вземания и задължения по договорни сметкиFI-CA
 • Обслужване на клиенти – Customer service
 • Продажби и дистрибуция – Sales and distribution
 • Поддръжка на завод – Plant Maintenance
 • Управление на устройства – Device Management
 • Управление на работата – Work management
 • Управление на енергийните данни – Energy data management
 • Работни потоци – Work flows